Translations into other languages:

1. Het is de eerste keer dat jullie een Europese tour doen, wat vinden jullie ervan jullie Europese fans te ontmoeten? En wat zijn jullie eerste indrukken?

L.Joe: Gisteren was ons eerste concert in Europa en we maakten ons zorgen over hoeveel fans zouden komen en dergelijke. Maar veel fans zijn gekomen en we waren heel gelukkig. We zullen ons best doen voor de tweede show.
Chunji: Tijdens de show hebben we veel fans horen schreeuwen en we waren daardoor heel enthousiast en gaf ons kracht.

2. We hebben gehoord dat jullie nieuwe album binnenkort uitgebracht wordt, wat kunnen we ervan verwachten?

Chunji: Misschien kunnen jullie een leuker en spannender album verwachten.

3. Jullie hebben in het verleden met Brave Brothers samengewerkt. Hoe was het om met hem samen te werken? Hebben jullie een verdere samenwerking gepland?

Niel: Het is de derde keer dat we met Brave Brothers samenwerken. We denken dat het een goede match is.
L.Joe & the other members: Het is de 4de keer
Niel: Ja, de vierde keer.

4. Samenleven is niet altijd gemakkelijk. Wie is de meest vriendelijke en easy going lid in Teen Top?

C.A.P: Chunji is vriendelijk
Niel & L.Joe: goede jongen

5. Wat missen jullie het meeste, nu dat jullie zo ver van huis zijn?

Iedereen: Koreaans eten

6. Wat is de meest ontroerende geschenk dat jullie van een fan gekregen hebben of het meest ontroerende moment dat jullie met een fan(s) hebben ervaren?

Changjo: Gisteren hebben we van een Duitse fan een brief gekregen die in het Koreaans geschreven was. Dat was heel ontroerend.

(Translation by Sandie)

 

1. C’est la première fois que vous effectuez une tournée européenne. Quel sentiment cela vous apporte-t-il de rencontrer vos fans européennes? Et quellles sont vos premières impressions?

L.Joe: Hier, c’était notre premier concert en Europe et nous étions très inquiet par rapport aux nombres de fans qui viendraient et ce genre de choses. Mais beaucoup de fans sont venues et nous étions très heureux. Nous ferons de notre mieux pour le deuxième show.
Chunji: Pendant le show, nous avons entendu beaucoup de fans crier et nous étions très excité d’entendre ça, cela nous a donné beaucoup de force.

2. Nous avons entendu que vous alliez sortir un nouvel album bientôt. Que peut-on attendre de cet album?

Chunji: Peut-être, vous pouvez vous attendre à avoir un album plus amusant et excitant.

3. Vous avez collaboré avec Brave Brothers dans le passé. Comment était-ce de collaborer avec lui? Avez-vous d’autres collaborations prévues?

Niel: C’est la troisième fois que nous collaborons avec Brave Brothers. Et nous pensons que nous avons une bonne collaboration.
Chunji et L.Joe: C’est la quatrième fois!
Niel: Oui, c’est la quatrième.

4. Vivre ensemble ne doit pas toujours être facile. Qui est le membre le plus sympathique et facile à vivre dans Teen Top?

C.A.P: Chunji est gentil.
Niel et L.Joe: Bon garçon.

5. Qu’est-ce qu’il vous manque le plus étant si loin de votre pays?

Tous les membres: Kimchi, nourriture coréenne.

6. Quel est le cadeau le plus touchant qu’une fan vous a donné ou le moment le plus touchant que vous avez vécu avec une fan?

Changjo: Hier, nous avons reçu une lettre d’une fan allemande écrite en coréen. Cétait très touchant.

(Translation by Vivi)

1. Es ist das erste Mal, das Sie eine Europa-Tournee machen. Wie fühlen Sie sich über die Begegnung mit Ihren europäischen Fans? Und was sind Ihre ersten Eindrück?

L.Joe: Gestern war wir unser Erstes Konzert in Europa, und wir waren besorgt wie viele Fans Kommen würden. Aber viele Fans sind gekommen und wir waren sehr glücklich. Wir werden unser Bestes für die zweite Show machen.
Chunji: Während der Show hörten wir viele Fans schreien und wir waren so begeistert. Es gab uns Kraft.

2. Wir haben gehört, dass das neue Album sehr bald erscheinen wird, was können wir erwarten?

Chunji: Vielleicht können Sie eine lustige und spannende Album erwarten.

3. Sie haben in der Vergangenheit mit Brave Brothers gearbeitet. Wie war es, mit ihm zu arbeiten? Haben Sie eine weitere Zusammenarbeit geplant?

Niel: Es ist das dritte Mal, dass wir mit Brave Brüder zusammenarbeiten. Und wir denken, wir haben eine gute Zusammenarbeit.
L.Joe & the other members: Es ist das vierte Mal.
Niel: Ja, das vierte Mal.

4. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Wer ist der freundliche und lockere Mitglied Teen Top?

C.A.P: Chunji ist freundlich
Niel & L.Joe: guter Junge

5. Was vermissen Sie am meisten, so weit weg von zu Hause?

Alle Mitglieder: Kimchi, die koreanische Küche

6. Was ist die meist rührende Geschenk, das Sie von einem Fan erhalten haben oder dem ergreifendsten Moment, dass Sie mit einem Fan(s) erlebt haben?

Changjo: Gestern erhielten wir einen Brief von einem deutschen Fan, der koreanischen geschrieben wurde. Das war sehr ergreifend.

(Translation by Sandie)

1. 今回は初めてのヨーロッパツアーですがヨーロッパのファンについてご感想はありますか?印象はどうでした?

L.Joe:昨日がヨーロッパでの初めての公演でした。お客さんがちゃんと来るかどうか心配してましたが、たくさんのファンのみなさんがきてくれてとてもうれしかったです。次の公演もがんばりたいと思います。
チョンジ:コンサートの間ずっとファンの皆さんの声援が聞こえてとても気分も盛り上がったし力ももらいました。

2. 次のアルバムが近々リリースとのことですが、どんなアルバムに仕上がりました?

チョンジ:とても楽しくて盛り上がるアルバムです。

3. 以前ブレーブブラザーズとコラボした様ですがいかがでした?これからコラボ企画はありますか?

二エル:ブレーブブラザーズとは今回がコラボ3回目です。すごくいいコラボになったと思います。
チョンジと他のメンバー:4回だよ。
ニエル:あ、そうだ、4回

4. 共同生活は大変な部分もありますよね。ティーントップの中で一番フレンドリーで気楽はメンバーは誰ですか?

C.A.P:チュンジかな
ニエルとL.Joe:いい子だ

5. 今は韓国から遠く離れてるわけですが、一番恋しいと思うものはなんですか?

全員:キムチと韓国料理

6. 今まででファンから貰って一番感動したプレゼントや感動的なエピソードはありますか?

チャンジョ:昨日ドイツ人のファンから韓国語のファンレターを貰いました。とても感動しました。

 

(Translation by Aiko)

 

Uncategorized